Dye EG42
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Maas Geesteranus 117/38
(species unknown)
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
PDDCC 1834
(species unknown)