Dye EG43
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Maas Geesteranus 146/42
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
PDDCC 1835
(species unknown)