Dye EG47
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
ICPB EC108
(species unknown)
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
PDDCC 1839
(species unknown)
Waldee C8
(species unknown)