Xanthomonas campestris pv. aberrans
Xanthomonas campestris pv. aberrans
Moffett 0425
(species unknown)