Xanthomonas alfalfae subsp. alfalfae
Xanthomonas axonopodis pv. alfalfae
Tominaga X1-6-1
(species unknown)