Egli 711
(species unknown)
Xanthomonas translucens pv. arrhenatheri