Xanthomonas axonopodis pv. begoniae
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae