3
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis
Xanthomonas axonopodis subsp. desmodiigangeticii
D.W. Dye XE2
(species unknown)
Dye XE1
(species unknown)
Xanthomonas campestris pv. desmodiigangetici
Xanthomonas campestris pv. desmodiigangetici
ICPB XD106
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. desmodiigangetici
M.K. Patel 3
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis pv. desmodiigangetici
NZRCC 10384
(species unknown)
Patel 3
(species unknown)
PDDCC 577
(species unknown)
Starr M.P XD106
(species unknown)
Starr M.P. XD106
(species unknown)
Starr M.P., XD106
(species unknown)
Starr XD106
(species unknown)
VdM 46
(species unknown)
Xanthomonas axonopodis
XD 106
(species unknown)