Dye VO2
(species unknown)
Egli 701
(species unknown)
Xanthomonas translucens pv. graminis
Xanthomonas translucens pv. graminis
Xanthomonas translucens pv. graminis
PDDCC 3473
(species unknown)