Dye YV7
(species unknown)
Xanthomonas hortorum pv. hederae
Xanthomonas hortorum pv. hederae