Xanthomonas hortorum pv. pelargonii
Dye ZJ2
(species unknown)
E. Hellmers 69
(species unknown)
Hellmers 69
(species unknown)
Hellmers E 69
(species unknown)
Hellmers E., 69
(species unknown)
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii
PDDCC 224
(species unknown)
Xanthomonas hortorum