Xanthomonas hortorum pv. pelargonii
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii
NZRCC 10674
(species unknown)
PDDCC 5907
(species unknown)
Watson D2375
(species unknown)