Xanthomonas translucens
Xanthomonas translucens pv. phlei
Egli 729
(species unknown)
Xanthomonas translucens pv. phlei
Xanthomonas translucens pv. phlei
Xanthomonas translucens pv. phlei
NZRCC 10486
(species unknown)
Xg 729
(species unknown)