Xanthomonas translucens
Xanthomonas translucens pv. poae
Egli 724
(species unknown)
Xanthomonas translucens pv. poae
Xanthomonas translucens pv. poae
Xanthomonas translucens pv. poae
NZRCC 10487
(species unknown)
VdM 63
(species unknown)
Xg724
(species unknown)