Xanthomonas arboricola pv. pruni
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Plessis XP42
(species unknown)