Xanthomonas arboricola
Stall XNP 1
(species unknown)