Xanthomonas arboricola
Stall XNP 3
(species unknown)