Xanthomonas arboricola
Stall XNP 5
(species unknown)