Xanthomonas arboricola
Stall XNP 6
(species unknown)