Xanthomonas arboricola
Stall XNP 8
(species unknown)