Xanthomonas arboricola
Stall XNP 18
(species unknown)