58 XXIII
(species unknown)
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
(species unknown)
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
CLIP 12498
(species unknown)
CLIP 74902
(species unknown)
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Seeliger SLCC 2371
(species unknown)
SLCC 2371
(species unknown)
(species unknown)
Webb 58 xxiii
(species unknown)