Aeromonas encheleia
Lamb AG-5
(species unknown)
Aeromonas encheleia