Aeromonas encheleia
Lam AG-6
(species unknown)
Lamb AG-6
(species unknown)
Aeromonas encheleia