Aeromonas encheleia
Lamb AG-11
(species unknown)
Aeromonas encheleia