Bordetella holmesii
CDC G9011
(species unknown)
Bordetella holmesii