Hommez TI 391-1
(species unknown)
Pelistega europaea