Proteus myxofaciens
Proteus myxofaciens
BJ Cosenza
T
(species unknown)
(species unknown)
Proteus myxofaciens
Cosenzaea myxofaciens
Proteus myxofaciens
Proteus myxofaciens
Proteus myxofaciens
Proteus myxofaciens