CCT 6771
T
Burkholderia sacchari
Burkholderia sacchari
Burkholderia sacchari
Burkholderia sacchari
IPT101
T
(species unknown)
Burkholderia sacchari
Burkholderia sacchari
NCPPB 4422
T
Burkholderia sacchari
R-10964
T
Burkholderia sp.
Steinbüchel IPT101
T
(species unknown)
Vandamme R-10964
T
(species unknown)