1025-A
(species unknown)
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides