Acholeplasma laidlawii
Laidwaw A
(species unknown)