Dye EG46
(species unknown)
Erwinia carotovora subsp. carotovora
ICPB EC219
(species unknown)
Pantoea ananatis
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
PDDCC 1838
(species unknown)
Robbs ENA 439
(species unknown)