Rothia dentocariosa
Staphylococcus lentus
Staphylococcus lentus
Staphylococcus lentus
Rothia dentocariosa
(species unknown)
Staphylococcus lentus
Rothia dentocariosa
CDC X599
T
(species unknown)
Staphylococcus lentus
Staphylococcus lentus
Rothia dentocariosa
Rothia dentocariosa
CNCTC 5686
T
Staphylococcus lentus
Staphylococcus lentus
Rothia dentocariosa
Rothia dentocariosa
G.D. Roth XDIA
T
(species unknown)
GTC 267
T
(species unknown)
HNCMB 110019
T
(species unknown)
Rothia dentocariosa
IFM 1284
T
(species unknown)
Rothia dentocariosa
IMET 11515
T
(species unknown)
IMSNU 21309
T
(species unknown)
Rothia dentocariosa
K21
T
(species unknown)
KCC A-0067
T
(species unknown)
Rothia dentocariosa
Staphylococcus lentus
Kloos K21
T
(species unknown)
Staphylococcus lentus
Rothia dentocariosa
NCDC W-858
T
(species unknown)
Rothia dentocariosa
Staphylococcus lentus
Staphylococcus lentus
Rothia dentocariosa
PCM 2349
T
(species unknown)
Roguinsky K21
T
(species unknown)
Roth XDIA
T
(species unknown)
strain ATCC 17931
T
(species unknown)
W.E. Kloos K 21
T
(species unknown)
XD-1A
T
(species unknown)
XDIA
T
(species unknown)