Taxon Passport
Pectinatus frisingensis

overview
species Pectinatus frisingensis
parent taxon Pectinatus sp.
type strain
A. Haikara VTT-E-79100
T
,
ATCC 33332
T
,
BIO V1
T
,
CCM 6217
T
,
CCUG 43283
T
,
DSM 6306
T
,
Haikara V1
T
,
HAMBI 1347
T
,
LMG 25633
T
,
VTT E-79100
T
,
VTT-E-79100
T
16S rRNA gene HF558384
external links Catalogue of Life, LPSN; J.P. Euzéby, NCBI, WikiSpecies
search StrainInfo Find all strains  Find all type strains 
SeqRank logo

SeqRank workflow